Zorgverzekeringen 2020, wat valt op?

Zorgverzekering vergelijken

Als je nog van plan bent om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, wacht hier dan niet te lang mee. Je hebt immers nog maar kort de tijd om deze switch te maken. Om precies te zijn tot 31 december 23:59:59…. Laat het niet op het allerlaatste moment aankomen, want als je te laat bent kan dit je veel geld kosten. Zo vlak voor het einde van de overstapperiode kunnen we een eerste balans opmaken. Welke polissen zijn het meest populair? Wie stappen er wel en wie juist niet over? En welke keuzes maken we met betrekking tot het eigen risico?

Laten we beginnen met te kijken naar het overstappen op zich. Wanneer we inzoomen op dit specifieke deel, dan zien we dat er evenveel mannen als vrouwen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De groep mensen van 55 jaar en ouder lijkt het meest behoudend te zijn, want zij stappen verreweg het minst over. Mensen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar zijn beduidend minder honkvast, want ruim 35% maakt de overstap naar een andere zorgverzekeraar, direct gevolgd door de jongeren (bijna 20%) die de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar jong vertegenwoordigen.

Kijken we naar de soort polis die afgesloten wordt, dan kunnen we concluderen dat de zogenaamde naturapolis veruit aan kop gaat qua populariteit. Het is aannemelijk dat dit komt door het feit dat een naturapolis in vergelijking met een restitutie -of combinatiepolis voordeliger is. En met stijgende premies…. Aanvullend verzekeren is ten opzichte van vorig jaar licht afgenomen, zo’n kleine 5%.

Tot slot nemen we de keuzes omtrent de hoogte van het eigen risico nog even onder de loep. Wat hier opvalt is dat er meer mensen zijn die bewust kiezen voor het laagste eigen risico (€385,-). Dit zelfde beeld zien we bij het maximale eigen risico (€885,-). De andere mogelijkheden die er zijn qua hoogte van het eigen risico worden in veel mindere mate benut.

Zorgverzekering vergelijken