Verzekeraars beloven beterschap rondom klachten ‘kleine lettertjes’

Zorgverzekering vergelijken

De verzekeraars beloven beterschap als het gaat om de klachten over ‘de kleine lettertjes’, oftewel de voorwaarden van een verzekering. Vanaf 1 januari 2017 komen er standaard iconen bij een verzekering, die meer duidelijkheid moeten geven over de vergoedingen van de verzekering.

Het Verbond van Verzekeraars heeft hier afspraken over gemaakt met alle Nederlandse verzekeraars, en gelden voor de vijftien meest gebruikte verzekeringen zoals auto- en zorgverzekeringen. Het afgelopen jaar heeft het Verbond van Verzekeraars hard gewerkt aan digitale documenten om de polissen inzichtelijk en beter vergelijkbaar te maken. In de loop van het nieuwe jaar worden deze documenten ook voor minder gangbare verzekeringen beschikbaar gesteld.

De Consumentenbond is blij met de hervorming die de Verbond van Verzekeraars op eigen initiatief doorvoert. ‘’Weten wat een verzekering wel en niet dekt op het moment dat je een polis sluit is van groot belang om teleurstelling later te voorkomen’’, vertelt de directeur van de Consumentenbond, Bart Combée. ‘’Hiermee doet de sector echt iets aan de klacht over kleine lettertjes.’’

Het vergelijken van verzekeringen

De Verbond van Verzekeraars geeft zelf aan dat consumenten het lastig vinden om een verzekering te doorgronden. Uit cijfers blijft dat bijna de helft van de consumenten moeite heeft met het vergelijken van de polissen en een kwart vindt het moeilijk om inzicht te krijgen in wat wel en niet verzekert wordt.

Deze gegevens zijn openbaar gemaakt door Gfk, die in opdracht van het Verbond van Verzekeraars een enquête onderzoek onder 1.063 personen heeft uitgevoerd.

Tevens werd uit dit onderzoek duidelijk dat ruim 91% van de ondervraagden aangeeft het belangrijk te vinden dat er duidelijkheid is over wat wel en niet gedekt wordt, 89% wil snel informatie kunnen vinden wat onder de dekking valt en 85% verlangt naar helder taalgebruik.

Zorgverzekering vergelijken