Mag een zorgverzekeraar mijn zorgverzekering weigeren?

Zorgverzekering vergelijken

Een basis zorgverzekering is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar die woont of werkt in Nederland. Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Door deze acceptatieplicht voor zorgverzekeraars mag je dus niet geweigerd worden. Er is één uitzondering waarbij een zorgverzekeraar je mag weigeren voor de basisverzekering. De acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering. Wij leggen je hier meer over uit.

 

Wanneer wel mag een zorgverzekering wel geweigerd worden?

Voor het basispakket van de zorgverzekering is een zorgverzekeraar wettelijk verplicht je te accepteren. Het is niet toegestaan je op basis van je geslacht, leeftijd of gezondheid te weigeren.

Er is echter één uitzondering op deze regel: heeft de zorgverzekeraar jouw verzekering beëindigd vanwege fraude? Dan heeft de betrokken zorgverzekeraar het recht om je 5 jaar lang voor een basisverzekering weigeren. Overige zorgverzekeraars zijn nog steeds wél verplicht je te accepteren.

Heb je de premie niet betaald? Als je een wanbetaler bent, zal je huidige zorgverzekeraar je zorgverzekering niet opzeggen. Je moet dan eerst de gehele achterstand voldoen. Je aanvullende zorgverzekering mag wel stopgezet worden door de zorgverzekeraar. Ook mag de zorgverzekeraar je naam doorgeven aan andere zorgverzekeraars.

Aanvullende zorgverzekeringen

De aanvullende zorgverzekering is geen verplichte zorgverzekering. Verzekeraars hoeven hierbij niet iedereen te accepteren. De acceptatieplicht geldt immers alleen voor de basisverzekering en dus niet voor aanvullende zorgverzekeringen. Zorgverzekeraars zijn vrij in de invulling van hun aanvullende verzekeringen en welke premie en voorwaarden hier tegenover staan.

Je wordt geaccepteerd als je voldoet aan hun voorwaarden. Je zorgverzekeraar mag weigeren je een aanvullende zorgverzekering te verlenen. Soms kan de zorgverzekeraar eisen dat je een medische controle ondergaat en/of een gezondheidsverklaring aanlevert.

Denk je erover om van zorgverzekering te wisselen, maar vrees je niet geaccepteerd te worden voor de aanvullende verzekering van de nieuwe verzekeraar? Uit onderzoek blijkt dat voor slechts een kwart van de aanvullende pakketten acceptatie-eisen gelden. Deze acceptatie-eisen gelden vaak voor pakketten met zeer hoge vergoedingen. Ongeveer een derde van de zorgverzekeraars heeft helemaal geen medische eisen.

 

Vraag op tijd een nieuwe zorgverzekering aan

Als je wilt overstappen, maar niet zeker weet te worden geaccepteerd in verband met je medische verleden, vraag dan op tijd een nieuwe verzekering aan. De premies en polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars voor het komende kalenderjaar zijn inmiddels  bekend. Als je begin december een nieuwe zorgverzekering aanvraagt dan hoor je in ieder geval voor 31 december of je bent geaccepteerd. Je kunt dan zonder zorgen je huidige zorgverzekering opzeggen.

Zorgverzekering vergelijken