Kies je voor spoedeisende hulp of voor de huisartsenpost?

Zorgverzekering vergelijken

Gelukkig is de gezondheidszorg in Nederland zo geregeld dat je ook ’s avonds , ’s nachts en in het weekend terecht kunt bij een arts. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de feestdagen, want ook dan kun je een beroep doen op zorg. Voor veel mensen is de gang naar de spoedeisende hulp gelijk aan een bezoek aan de huisartsenpost. Zeker, op beide plekken kun je rekenen op zorg, maar wat veel mensen niet weten is dat er wel verschillende prijskaartjes aan hangen. Hierdoor is het verstandig om vooraf te bedenken hoe dringend de hulp is die je nodig hebt en of deze misschien niet kan wachten tot jouw eigen huisarts weer beschikbaar is. In het geval het dusdanig ernstig is, waar ga je dan naar toe, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp?

Als je er voor kiest om langs de spoedeisende hulp te gaan, weet dan dat je qua betalen aan de beurt komt. Spoedeisende hulp komt immers vanuit het ziekenhuis en wanneer je hier een beroep op doet betekent dit ook dat je jouw eigen risico aanspreekt. Voor een bezoek aan de huisartsenpost geldt dat jouw eigen risico niet wordt aangespreken. Uitzondering hierop is natuurlijk een doorverwijzing vanaf de huisartsenpost naar het ziekenhuis. Want zorg die verleent wordt in het ziekenhuis valt wel degelijk onder het eigen risico.

Er zijn voldoende gevallen te bedenken waarin je twijfelt waar je naar toe zal gaan. Maak dit niet onnodig moeilijk (en duur!) voor jezelf. Bel de huisartsenpost en laat hen beslissen wat in voorkomende gevallen wijsheid is.

Zorgverzekering vergelijken