Informatie over het eigen risico

Zorgverzekering vergelijken

Voor zorgkosten uit de basisverzekering geldt een eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat je zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Iedereen boven de 18 jaar heeft verplicht een eigen risico van €385,-. De kosten van een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost vallen niet onder het eigen risico en dat geldt tevens voor verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleging, ketenzorg en een CVR onderzoek bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
In Nederland bestaat er nogal wat verwarring over het eigen risico en de eigen bijdrage. Het verschil zit hem in de zorgvormen. Zo bestaan er zorgvormen waar alleen een eigen risico betaalt moet worden, alleen een eigen bijdrage of zorgvormen waar beiden betaalt moet worden, zoals bijvoorbeeld zittend ziekenvervoer. Een verzekerde betaalt altijd eerst de eigen bijdrage en vervolgens wordt het overblijvende bedrag betaald uit het eigen risico.
Zowel de hoogte en de regelingen rondom het eigen risico en de eigen bijdrage kunnen ieder jaar wijzigen.

Wat is vrijwillig eigen risico?
En dan heb je ook nog vrijwillig eigen risico. Je kunt voor een hoger eigen risico kiezen om op die manier de hoogte van de maandelijkse zorgpremie te drukken. Het kan verstandig zijn om met het verhogen van je eigen risico rekening te houden met het feit dat je meer moet betalen wanneer je zorg uit het basispakket gebruikt. De maximale vrijwillige eigen risico is €500,-, waarmee het totale eigen risico op €885,- zou uitkomen.

Zorgverzekering vergelijken