Gestage daling aantal wanbetalers zorgpremie

Zorgverzekering vergelijken

De maandelijkse premie die we moeten betalen voor onze zorgverzekering is voor een grote groep mensen moeilijk op te brengen. Met een gemiddelde verhoging van tien euro per maand voor de basisverzekering in 2017 is de verwachting dat het aantal mensen dat moeite zal hebben om dit te betalen zal toenemen. Het is dan logisch om te veronderstellen dat ook het aantal zogenaamde wanbetalers toe zal nemen.

Hoewel dit inderdaad heel logisch klinkt laten de cijfers van de laatste jaren juist een heel ander beeld zien. Het aantal wanbetalers, mensen die helemaal geen premie betalen voor hun zorgverzekering, daalt namelijk voor het derde jaar op rij. Zorginstituut Nederland houdt dit soort cijfers bij en laat weten dat er aan het einde van 2016 ongeveer 280.000 mensen als wanbetaler bij hen bekend staan. In 2014 lag dit aantal nog ruim boven de 325.000 mensen.

Verantwoordelijk voor deze daling zijn, volgens het Zorginstituut Nederland, een drietal zorgverzekeraars, te weten: VGZ, CZ en Zilveren Kruis. Deze zorgverzekeraars bieden hun leden die de premie niet betalen actief een betalingsregeling aan. Iemand die na een half jaar nog steeds niet betaald voor zijn zorgverzekering komt onder toezicht van het Zorginstituut Nederland. Zij gaan de achterstallige premie verhalen op de wanbetaler en doen dit door deze rechtstreeks op het inkomen in te houden. Ook kan de wanbetaler een maandelijkse toeslag van veertig euro op de premie verwachten.

Zorgverzekering vergelijken