Zorgverzekering vergelijken

Veelgestelde vragen

Wat zijn de polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van iedere verzekering. De polisvoorwaarden geven namelijk aan wat je plichten zijn als verzekeringnemer en maken duidelijk op welke dekkingen je kunt rekenen. In dit artikel vertellen we je graag meer over de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en geven we aan op welke verschillende manieren deze een invloed kan hebben op het verloop van je verzekering.

Alvorens een verzekering af te sluiten, is het altijd essentieel om je te verdiepen in de polisvoorwaarden. Als je dat niet doet, bestaat de kans dat je nadien voor een onaangename verrassing komt te staan.

Wat staat er vermeld in de polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden bevatten een zeer uitgebreide hoeveelheid aan informatie. In eerste instantie kom je bijvoorbeeld te weten welke kostprijs je voor je zorgverzekering dient te betalen. Daarnaast worden ook andere financiële gegevens waaronder het zogenaamde eigen risico aan je kenbaar gemaakt.

Naast financiële verplichtingen wordt er in de polisvoorwaarden ook melding gemaakt van de dekkingen waar je als verzekeringnemer op kan rekenen. Iedere vorm van bijstand wordt nauwkeurig beschreven terwijl er per dekking wordt aangegeven of deze volledig of slechts gedeeltelijk tussenkomt bij een medisch schadegeval.

Een ander belangrijk onderdeel van de voorwaarden heeft betrekking tot de opzegging van je zorgverzekering. Afhankelijk van het type zorgverzekering zal je rekening moeten houden met een vaste opzegdatum of een bepaalde specifieke opzeggingstermijn. Voordat je een zorgverzekering afsluit is het dus belangrijk om de polisvoorwaarden te lezen

Afwijkingen van de polisvoorwaarden

Veel mensen stellen wel eens de vraag of er van de polisvoorwaarden kan worden afgeweken. Dit is slechts in enkele gevallen mogelijk. In het geval van de zorgverzekering kan je er namelijk voor kiezen om je eigen risico op te trekken en daardoor de maandelijkse kostprijs te verlagen. Hoewel er in de polisvoorwaarden dus steeds een bepaald minimumbedrag als eigen risico wordt vermeld, kan je hier dus in samenspraak met je zorgverzekeraar van afwijken. Wat de overige voorwaarden betreft, is het doorgaans uitzonderlijk moeilijk, zo niet onmogelijk, om er vanaf te wijken.


Heb je nog geen zorgverzekering voor 2017 op het oog? Dan heeft het nog geen zin om te kijken de polisvoorwaarden.

 

Zorgverzekering vergelijken

Meer artikelen