Zorgverzekering vergelijken

Veelgestelde vragen

Hoe stap ik over van zorgverzekering?

Steeds meer verzekeringnemers beslissen na verloop van tijd om hun zorgverzekering op te zeggen en over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien vind je jouw huidige zorgverzekeraar gewoon niet afdoende vriendelijk of heb je ondervonden dat je bij een andere zorgverzekeraar goedkoper een zorgverzekering kunt afsluiten. Welke reden er ook aan de basis van je beslissing ligt, het is altijd raadzaam om stil te staan bij de voorwaarden die aan een eventuele overstap zijn verbonden. Overstappen van zorgverzekering is goed mogelijk, maar hierbij dien je wel rekening te houden met de wettelijke bepalingen. We vertellen je in dit artikel graag meer.

In principe heeft iedere verzekeringnemer altijd het recht om over te stappen met zijn of haar zorgverzekering. Indien het de basisverzekering betreft, moet je er wel rekening mee houden dat dit aan het einde van het jaar dient te gebeuren. Per definitie kan je namelijk alleen op 1 januari de daadwerkelijke overstap naar een nieuwe zorgverzekeraar maken.

Huidige verzekering opzeggen

Het is van belang om je huidige zorgverzekering op te zeggen. Je doet dit het beste schriftelijk en binnen de vooropgestelde termijn zoals opgenomen in de polisvoorwaarden. Als je over een aanvullende zorgverzekering beschikt, zijn er geen specifieke voorwaarden verbonden aan een eventuele overstap. Deze verzekering is in theorie dagelijks opzegbaar, indien ook de polisvoorwaarden dit toestaan.

Wanneer nieuwe zorgverzekering afsluiten?

Bij een overstap beschik je niet over veel tijd. Vanaf het ogenblik dat je zorgverzekering is opgezegd (vaak met ingang vanaf 1 januari) heb je slechts één maand de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Je nieuwe zorgverzekeraar zorgt er altijd voor dat je een nieuwe zorgverzekering toegekend krijgt die werkt op basis van terugwerkende kracht. Met andere woorden: ook in de maand waarin je op zoek gaat naar een nieuwe zorgverzekering, blijf je gepast verzekerd, waardoor je voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoe dan ook is het tijdens het maken van een overstap wat de zorgverzekering betreft belangrijk om rekening te houden met de termijn van één maand. Indien je er langer over doet, kan dit eventueel problemen met zich meebrengen.

 

 

Zorgverzekering vergelijken

Meer artikelen