Zorgverzekering vergelijken

Veelgestelde vragen

Eigen risico verhogen: wat zijn de voor- en nadelen?

Ongeacht welke verzekering je afsluit, je krijgt in bijna alle gevallen te maken met een bepaald eigen risico. Het eigen risico vertegenwoordigt veelal een specifiek bedrag waar de verzekeraar niet in tussen komt. Wat de basisverzekering betreft, dien je rekening te houden met een eigen risico van € 385,-. Je kunt er in principe vrij voor kiezen om het eigen risico te verhogen als je vermoedt dat je het komende jaar geen aanspraak hoeft te maken op je zorgverzekering. De voor- en nadelen hiervan worden in dit artikel besproken. Als je graag meer wenst te weten over het eigen risico dat verbonden is aan de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering, raden we je aan om dit artikel door te lezen.

Je kan er vrijwillig voor kiezen om het eigen risico van je basisverzekering te verhogen. Dit heeft een groot voordeel, want hoe hoger het eigen risico is, des te lager is je maandelijkse premie. Voor mensen die niet te veel willen betalen voor hun (zorg)verzekering, is dit natuurlijk de ideale oplossing. Je moet er in dit geval rekening mee te houden dat je voldoende financiële reserve moet hebben om een eventueel medisch schadegeval op te kunnen vangen. Is dat niet het geval, dan kan een basisverzekering of aanvullende zorgverzekering je slechts beperkt uit de nood helpen in het geval van een medisch schadegeval. Het is dus raadzaam om goed na te denken alvorens je ervoor kiest om het eigen risico van je basisverzekering of aanvullende zorgverzekering te verhogen.

Kan de verzekeraar het eigen risico eenzijdig verhogen?

In principe is het voor de verzekeraar niet mogelijk om het eigen risico van de verzekeringnemer eenzijdig te verhogen. Het is echter wel zo dat het eigen risico van de basisverzekering op algemene basis kan worden verhoogd. Als de Nederlandse overheid samen met de zorgverzekeraars beslist om het eigen risico op te trekken, dan heb je in principe geen andere keuze dan om daarin mee te gaan.

Als het om een globale aanpassing gaat, heeft dit helaas geen invloed op de kostprijs van de verzekering. De maandelijkse premie verandert in dit geval niet. Specifiek voor de basisverzekering geldt dat dit slechts een keer per jaar kan gebeuren. Het eigen risico wordt niet jaarlijks aangepast, al beschikt men wel over die mogelijkheid.

 

Zorgverzekering vergelijken

Meer artikelen