Eigen risico zorgverzekering

Zorgverzekering vergelijken

Wanneer we het hebben over de zorgverzekering in Nederland, dan hebben we het vaak over drie dingen. We hebben het over de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering en het eigen risico. Alle drie geeft dit jaarlijks genoeg stof tot nadenken en met name het eigen risico zorgverzekering is een punt dat nog wel eens voor een verhitte discussie kan zorgen. Niet alleen discussie op verjaardagen of op de werkvloer, maar ook in de Tweede Kamer. De overheid heeft immers een grote vinger in de pap met betrekking tot onze zorgverzekeringen en daarmee dus ook in de hoogte van het eigen risico zorgkosten. Daarnaast is het een verplichting die ons van overheidswege is opgelegd en is gekoppeld aan de basisverzekering.

Waarom een eigen risico?

Om het zorgverzekering eigen risico beter te begrijpen geven we je eerst wat meer informatie over wat het precies is en waarom het destijds in het leven is geroepen. Want de reden dat het eigen risico het daglicht is bedacht is om de premie van de zorgverzekering in de hand te houden. Deze dreigde namelijk behoorlijk uit de hand te lopen en het zorgverzekering eigen risico heeft ervoor gezorgd dat de premie voor onze zorgverzekering niet onbetaalbaar is geworden.Toch is het niet enkel en alleen lof en hosanna als we kijken naar het eigen risico zorgverzekering. De invoering van het eigen risico zorgt er namelijk wel voor dat je niet alles meer zomaar geheel vergoedt krijgt. Een deel van de zorgkosten zal je dus in veel gevallen zelf moeten betalen. Pas wanneer je het eigen risico zorg helemaal hebt verbruikt worden de zorgkosten verder aan je vergoed.

Hoogte eigen risico zorgverzekering

De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De hoogte is de laatste jaren flink toegenomen.

2011 was het eigen risico € 170
2012 was het eigen risico € 220
2013 was het eigen risico € 350
2014 was het eigen risico € 360
2015 was het eigen risico € 375
2016 was het eigen risico € 385
2017 was het eigen risico € 385
2018 was het eigen risico € 385
2019 was het eigen risico € 385
2020 is het eigen risico € 385

Dit betekent dat je dit bedrag eerst zelf betaalt voor je überhaupt aanspraak kunt maken op vergoedingen uit jouw zorgverzekering. Het huidige bedrag van het eigen risico zorg ligt op € 385,- en stijgt naar verwachting niet voor 2021.

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering

Je kunt ervoor kiezen om vrijwillig het bedrag van het eigen risico te verhogen. Een reden om te verhogen kan zijn dat je zo gezond bent als een vis en dat je vrijwel nooit bij een arts of specialist komt. Het voordeel van verhogen van het eerst zelf te betalen bedrag is dat dit jouw maandelijkse premie uiteraard naar beneden brengt. Maandelijks goedkoper uit zijn, wie wil dit nu niet? Maar denk hier vooraf wel goed over na. Je kunt het eerst zelf te betalen bedrag verhogen met maximaal € 500,-. Dit houdt dus in dat je maximaal € 885,- eerst zelf moet betalen, voordat je een beroep kunt doen op vergoedingen vanuit jouw zorgverzekering. Hou er dus rekening mee, dat mocht er toch iets aan de hand zijn waardoor jij jouw zorgverzekering aan moet spreken, je dit bedrag wel zelf op moet kunnen brengen. In sommige gevallen is overigens het eigen risico zorgverzekering aftrekbaar. In een aantal gevallen mag je het eigen risico buiten beschouwing laten. Het zou in deze gevallen niet fair zijn om eerst zelf een bedrag te moeten betalen en daarnaast kan het ervoor zorgen dat mensen bewust zich niet laten behandelen, om de simpele reden dat zij zich dit financieel niet kunnen veroorloven.

We hebben het over zaken als:

  • Kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen ook nog geen premie voor hun zorgverzekering.
  • Basis kraamzorg en hulp van een verloskundige.
  • Bezoek aan de huisarts, maar ook alle handelingen die de huisarts zelf uitvoert waarbij inschakelen van ziekenhuis/specialist niet nodig is.
  • Onderzoek waar je medewerking aan verleent die belangrijk zijn voor de gehele bevolking.
  • De griepprik, mits je tot een zogenaamde risicogroep behoort.
  • Recepten van ziekenhuis/apotheek, alsmede doorverwijzingen naar het ziekenhuis.

Overstappen van zorgverzekeraar

Je hebt tot het einde van het jaar om over te stappen naar een andere ziektekosten verzekeraar. Een overstap kan om meerdere redenen interessant zijn. De inhoud van de verschillende pakketten is hierbij natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar zeer zeker ook de prijs, de premie die je maandelijks moet betalen. Het moge duidelijk zijn dat je in een goed vergelijk ook de hoogte van het eigen risico meeneemt. Dit is namelijk, zoals je hebt kunnen lezen, van invloed op de hoogte van de ziektekostenpremie. Om het je gemakkelijk te maken hebben wij een helder overzicht voor je gemaakt waarin je in een aantal eenvoudige stappen een zorgverzekering vergelijking maakt tussen de verschillende ziektekostenverzekeraars. Alle belangrijke zaken zijn hierin in meegenomen en na het invoeren van de gegevens die jij belangrijk vindt krijg je vanzelf de meest interessante partijen voor jou in beeld. Aan jou om de definitieve keuze te maken!

Zorgverzekering vergelijken

Andere mensen zochten ook naar:Wanneer we het hebben over de zorgverzekering in Nederland, dan hebben we het vaak over drie dingen. We hebben het over de basisverzekering, de <a href="https://www.zorgverzekeringvergelijken2021.nl/aanvullende-zorgverzekering/" data-mce-href="https://www.zorgverzekeringvergelijken2021.nl/aanvullende-zorgverzekering/">aanvullende zorgverzekering</a> en het eigen risico. Alle drie geeft dit jaarlijks genoeg stof tot nadenken en met name het eigen risico zorgverzekering is een punt dat nog wel eens voor een verhitte discussie kan zorgen. Niet alleen discussie op verjaardagen of op de werkvloer, maar ook in de Tweede Kamer. De overheid heeft immers een grote vinger in de pap met betrekking tot onze zorgverzekeringen en daarmee dus ook in de hoogte van het eigen risico zorgkosten. Daarnaast is het een verplichting die ons van overheidswege is opgelegd en is gekoppeld aan de <a href="https://www.zorgverzekeringvergelijken2021.nl/basisverzekering/" data-mce-href="https://www.zorgverzekeringvergelijken2021.nl/basisverzekering/">basiszorgverzekering</a>.Om het zorgverzekering eigen risico beter te begrijpen geven we je eerst wat meer informatie over wat het precies is en waarom het destijds in het leven is geroepen. Want de reden dat het eigen risico het daglicht is bedacht is om de premie van de zorgverzekering in de hand te houden. Deze dreigde namelijk behoorlijk uit de hand te lopen en het zorgverzekering eigen risico heeft ervoor gezorgd dat de premie voor onze zorgverzekering niet onbetaalbaar is geworden.Toch is het niet enkel en alleen lof en hosanna als we kijken naar het eigen risico zorgverzekering. De invoering van het eigen risico zorgt er namelijk wel voor dat je niet alles meer zomaar geheel vergoedt krijgt. Een deel van de zorgkosten zal je dus in veel gevallen zelf moeten betalen. Pas wanneer je het eigen risico zorg helemaal hebt verbruikt worden de zorgkosten verder aan je vergoed.Kijken we naar de ontwikkeling van het eigen risico, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de hoogte hiervan fors is toegenomen in vergelijking met de eerste jaren. In 2008 werd het eigen risico zorgkosten voor het eerst ingevoerd. De hoogte hiervan was toen €150,- en toentertijd was dit voor veel mensen al een fors bedrag. Immers, niet iedereen heeft het financieel gezien even goed en een 150 euro eerst zelf moeten betalen is niet zomaar voor iedereen weggelegd. In 2012 is het bedrag verder gestegen naar €220,-. De grootste stijging vond het jaar erop plaats, want in 2013 betaalde je maar liefst €350,- voor je überhaupt aanspraak kan maken op vergoedingen uit jouw zorgverzekering. Het huidige bedrag van het eigen risico zorg ligt op €385,- en voor het eerst sinds de invoering ervan stijgt deze niet voor het komende jaar en zal het bedrag gelijk zijn aan dat van 2016, €385,-  dus.Je kunt ervoor kiezen om vrijwillig het bedrag van het ER te verhogen. Een reden om te verhogen kan zijn dat je zo gezond bent als een vis en dat je vrijwel nooit bij een arts of specialist komt. Het voordeel van verhogen van het eerst zelf te betalen bedrag is dat dit jouw maandelijkse premie uiteraard naar beneden brengt. Maandelijks goedkoper uit zijn, wie wil dit nu niet? Maar denk hier vooraf wel goed over na. Je kunt het eerst zelf te betalen bedrag verhogen met maximaal €500,-. Dit houdt dus in dat je maximaal €885,- eerst zelf moet betalen, voordat je een beroep kunt doen op vergoedingen vanuit jouw zorgverzekering. Hou er dus rekening mee, dat mocht er toch iets aan de hand zijn waardoor jij jouw zorgverzekering aan moet spreken, je dit bedrag wel zelf op moet kunnen brengen. In sommige gevallen is overigens het eigen risico zorgverzekering aftrekbaar.In een aantal gevallen mag je het eigen risico buiten beschouwing laten. Het zou in deze gevallen niet fair zijn om eerst zelf een bedrag te moeten betalen en daarnaast kan het ervoor zorgen dat mensen bewust zich niet laten behandelen, om de simpele reden dat zij zich dit financieel niet kunnen veroorloven. We hebben het over zaken als:<li>Kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen ook nog geen premie voor hun zorgverzekering.</li><li>Basis kraamzorg en hulp van een verloskundige</li><li>Bezoek aan de huisarts, maar ook alle handelingen die de huisarts zelf uitvoert waarbij inschakelen van ziekenhuis/specialist niet nodig is</li> <li>Onderzoek waar je medewerking aan verleent die belangrijk zijn voor de gehele bevolking</li><li>De welbekende griepprik, mits je tot een zogenaamde risicogroep behoort</li><li>Recepten van ziekenhuis/apotheek, alsmede doorverwijzingen naar het ziekenhuis</li> Je hebt tot het einde van het jaar om over te stappen naar een andere ziektekosten verzekeraar. Een overstap kan om meerdere redenen interessant zijn. De inhoud van de verschillende pakketten is hierbij natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar zeer zeker ook de prijs, de premie die je maandelijks moet betalen. Het moge duidelijk zijn dat je in een goed vergelijk ook de hoogte van het eigen risico meeneemt. Dit is namelijk, zoals je hebt kunnen lezen, van invloed op de hoogte van de ziektekostenpremie. Om het je gemakkelijk te maken hebben wij een helder overzicht voor je gemaakt waarin je in een aantal eenvoudige stappen een vergelijk maakt tussen de verschillende ziektekostenverzekeraars. Alle belangrijke zaken zijn hierin in meegenomen en na het invoeren van de gegevens die jij belangrijk vindt krijg je vanzelf de meest interessante partijen voor jou in beeld. Aan jou om de definitieve keuze te maken!