Basisverzekering

Zorgverzekering vergelijken

In Nederland is iedereen bij wet verplicht verzekerd met betrekking tot ziektekosten. Voorheen stond deze verzekering te boek als de ziektekostenverzekering. Maar net zoals veel andere zaken was ook deze verzekering onderhevig aan de veranderingen die de tijd met zich meebracht. Inmiddels alweer tien jaar terug werd de ziektekostenverzekering vervangen door de zogenaamde basisverzekering. Deze basis zorgverzekering kennen we tot op de dag van vandaag en is jaarlijks onderwerp van gesprek in de politiek en de samenleving.

Voor een basispakket zorgverzekering mag een zorgverzekeraar jou niet weigeren. Dit vanwege de eerder genoemde wettelijke verplichting tot het afsluiten van deze verzekering. Er geldt geen verzekeringsplicht voor de aanvullende pakketten die worden aangeboden. Inherent hieraan mogen zorgverzekeraars jou dus voor deze aanvullende pakketten wel weigeren. Jouw medische conditie kan bijvoorbeeld reden zijn om je te weigeren.

Je zou verwachten dat de zorgverzekeraars zelf mogen bepalen wat zij wel en niet in de basisverzekering onder willen brengen. Niets is echter minder waar, want de inhoud van de basis zorgverzekering wordt bepaald door de overheid. Het moge duidelijk zijn dat een basispakket zorgverzekering niet alle kosten van de medische zorg dekt. Het gaat daadwerkelijk om een basis, een vangnet die de meest voorkomende algemene ziektekosten dekt. Deze dekking is nogal eens aan verandering onderhevig. Kijkend naar de basisverzekering voor komend jaar kunnen we de conclusie trekken dat minimaal dezelfde vergoedingen zullen gelden als voor het afgelopen verzekeringsjaar. Om je een beeld te geven van deze vergoedingen volgt hier een kleine opsomming, die overigens niet volledig is:

 • Tot je 18-de jaar worden tandartskosten vergoed
 • Eveneens tot je 18-de wordt fysiotherapie vergoed. Dit is tevens het geval wanneer je lijdt aan bepaalde chronische aandoeningen
 • Bepaalde geneesmiddelen
 • Bezoeken aan je huisarts (deze gaan ook niet ten koste van je eigen risico)
 • Ziekenhuisopname en ambulancevervoer, evenals behandelingen door medisch specialisten (hierbij zal wel eerst je eigen risico worden aangesproken)
 • De kosten van spoedeisende hulp
 • Basiskosten van kraamhulp

Als je een volledig overzicht zoekt van wat er allemaal onder het basispakket zorgverzekering valt, dan doe je er verstandig aan om op de officiële website van onze landelijke overheid te kijken.

Positief aan de basis zorgverzekering voor 2017 is dat er een aantal zaken aan zijn toegevoegd of dat de dekking/vergoeding wordt verruimd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bij een aantal vergoedingen hoef je geen aanspraak te maken op het eigen risico
 • De vergoeding met betrekking tot kunsttanden is uitgebreider geworden. De leeftijdsgrens is opgetrokken naar 23 jaar, wat in 2016 nog 18 jaar was.
 • Vergoeden van kortdurend verblijven in een zorginstelling als dit medisch noodzakelijk is.

Ondanks deze uitbreidingen van de basisverzekering is het nog steeds mogelijk dat je kosten maakt die niet onder basis zorgverzekering vallen. Als je nu al weet dat dit het geval zal zijn dan is het aan te raden om je aanvullend te verzekeren. De meest voorkomende redenen dat mensen zich bijverzekeren ten opzichte van het basispakket zorgverzekering zijn de tandartskosten, de kosten van (extra) fysiotherapie en de kosten voor brillen/lenzen.

Het eigen risico is een veelbesproken onderdeel van de zorgverzekering. Ook dit is, net als de basisverzekering zelf, een wettelijke verplichting. Het minimum bedrag hiervan is ook door de overheid vastgesteld en voor komend jaar, 2017 dus, moet je rekening houden met een bedrag van €385,-. Enige vrijheid heb je nog wel, want je hebt op vrijwillige basis de mogelijkheid om dit bedrag met maximaal €500,- omhoog te zetten. Verhogen heeft als grote voordeel dat de te betalen maandelijkse premie lager wordt. Het nadeel spreekt natuurlijk voor zich. Gelukkig zijn er ook een aantal uitzonderingen waarbij het eigen risico buiten beschouwing wordt gelaten. Enkele voorbeelden van deze uitzonderingen zijn:

 • De eerder genoemde kosten die een bezoek aan de huisarts met zich meebrengen
 • De kosten van de basis kraamzorg
 • Kosten van de tandarts (let op: tot 18 jaar!)
 • Medische kosten voor kinderen die nog geen 18 jaar oud zijn

Ondanks dat de inhoud van de basis zorgverzekering vaststaat betaal je niet bij elke zorgverzekeraar hiervoor dezelfde premie. Zorgverzekeraars bieden verschillende polissen aan (restitutiepolissen en naturapolissen). Een restitutie biedt je meer keuzevrijheid, maar kost je meer geld dan de naturapolis. Verder is de premie afhankelijk van welke afspraken de betreffende zorgverzekeraar weet te maken met de verschillende zorgaanbieders. Verder heeft de digitalisering ook op het vlak van zorgverzekeringen verder doorgezet. Er zijn dan ook zorgverzekeraars die zich voornamelijk op de digitale consument richten. Vanzelfsprekend maken zij minder kosten en dit kan ertoe bijdragen dat je minder premie betaalt bij deze aanbieders. Een derde punt dat het verschil in premie verklaart is dat de ene verzekeraar een groter deel van de gemaakte winst inzet voor premieverlaging dan de andere.

Je weet nu al heel wat over het fenomeen basispakket zorgverzekering. Je weet dat het nu heel interessant kan zijn om serieus te kijken of je bij een andere zorgverzekeraar niet voordeliger uit bent. Wij helpen je graag bij het maken van een eerlijk en objectief vergelijk. Hierdoor hoef je niet apart elke site van de verschillende zorgverzekeraars te bezoeken. En heb je de zorgverzekeraar die het beste bij jou past gevonden, dan kun je hier natuurlijk direct jouw zorgverzekering afsluiten.

Zorgverzekering vergelijken

Andere mensen zochten ook naar:basisverzekering, basis zorgverzekering, basispakket zorgverzekering