Aanvullend verzekeren, wel of niet doen bij WLZ indicatie?

Zorgverzekering vergelijken

Om mensen die langdurig ziek zijn of een chronische aandoening hebben tegemoet te komen in de zorgkosten is de Wet langdurige Zorg in het leven geroepen. Het CIZ, dat staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg, bepaalt of je een zogenaamde WLZ indicatie krijgt en zo ja, op welke zorg je dan recht hebt. Aan de hand van deze factoren wordt dan een passend zorgplan opgesteld. Nu kan het voorkomen dat je uit deze WLZ aanspraak kunt maken op vergoedingen die ook vallen binnen een aanvullende zorgverzekering. De conclusie dat een aanvullende zorgverzekering dan ook niet meer nodig is lijkt dan gerechtvaardigd.
Maar let op, want de praktijk is toch vaak net even anders. Vanuit de WLZ worden verschillende vormen van zorg vergoed. Je kunt hierbij denken aan het verblijf in zorginstellingen en aan verpleeg –en hulpmiddelen. Maar natuurlijk vallen ook medische kosten als tandartskosten en dergelijke hieronder. Uiteraard hangt hier voor jou wel een prijskaartje aan en met een WLZ indicatie is deze bijdrage inkomensafhankelijk. Niet elke zorginstelling vergoedt dezelfde zorg vanuit de WLZ. Zo kan het voorkomen dat je bij de ene zorginstelling wel opdraait voor bijvoorbeeld de kosten van behandelingen door een fysiotherapie en bij de andere niet.
We kunnen dan ook niet zomaar stellen dat voor jouw alleen een basisverzekering voldoende is. In het geval van een WLZ indicatie doe je er goed aan om te informeren wat er door jouw zorginstelling/zorgkantoor aan zorg geleverd en/of vergoed wordt. Met die informatie kun je dan de keus maken om wel of geen aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Zorgverzekering vergelijken